Fotovoltaika

Jak funguje fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu – krystalické a tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále tellurid kadmia a CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie a dotacím se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila.

Komponenty fotovoltaiky

ASYMETRICKÝ HYBRIDNÍ STŘÍDAČ

Veškeré střídače (hybridní i sítové) jsou asymetrické, takže dokáží v České republice využít vyrobenou nebo uloženou energii na maximum. Ostrovní systém: Kombinace vlastního zdroje a RCT střídače, baterií a rozvaděče umožňuje dočasně fungovat nezávisle na okolním prostředí i v době výpadku.

Monokrystalický solární panel half cell

Panel se skládá z půlených článků (half-cell). To znamená, že na stejné ploše se nachází dvojnásobné množství článků, což s sebou nese celou řadu výhod. Články se vyrábí z jednoho kusu křemíku tažením křemíkového monokrystalu z taveniny, odtud název monokrystalický.

Baterie LiFePO4

Lithium-železo-fosfátová baterie se vyznačuje výjimečnou životností, účinností proudu a rychlostí nabíjení. Je to také odolnější a lehčí alternativa k olověným akumulátorům. Baterie LiFePO4 si zachovají více než 80% své kapacity i po 3 000 nabíjecích cyklech , což zaručuje více než 9 let provozu.

Nezávazná poptávka

Těšíme se na Vaši zprávu